fotogalerie

věk: 36-100
kraj: Ústecký

přátelé:

Poslední komentáře uživatele ke článkům

Ježíš Kristus, Boží Syn

27.3.2017 18:24

„Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti; vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel jsi ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno, a nepodlehls únavě. Ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš.

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 19:04

Člověka?! Ohó! Snad svévolníka si chtěl říct, ne?:-)

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 18:41

Vejce k vejci. Pošlyš, komu sloužíš? Hlouposti přece. Jiří, cožpak to nevidíš?:-) Paní Tupost dělá veliký povyk, je hloupost sama, neví vůbec nic. (Kniha Přísloví, 9;13)

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 11:03

No v jeho případě bych to spíš viděl na ruku Satana..:-) S ostatním lze jen souhlasit.

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 10:44

:-))) A nic není náhoda. Holt podvědomí umí být potvora.:-)

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 10:24

Ano, chlapci, jste svými komenáři světoví, frikulíni, ale bohužel nejste původní. Dokonce má to, co tady předvádíte, diagnózu. Říká se tomu herostratovský komplex. V Ezopových bajkách zase najdete ratlíka, co štěká na slona, aby si dodal pocitu velikosti. Asi vám doma i ve škole zatajili, že je lidská civilizace postavená na etických a morálních principech. A Křesťanství tyto principy spolu s Judaizmem poprve exaktně definovalo. Odmítání křesťanských morálních a etických zásad, neboli postmoderní relativizace hodnot je cestou od lidské civilizace do džungle, kde žádná špatnost není dost špatná. Ostatně podívejte se kolem sebe a zamyslete se nad tím, proč naše společnost vypadá právě takhle. Možná, že se vám to dokonce líbí. Zatím. Ale velice snadno se můžete ocitnout v situaci, kdy budete odkázáni na slušnost těch ostatních. Možná se jí bude zoufale nedostávat...

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 10:01

ad: je to otázka jejich mentální lenivosti. Pro mnohé je to současně jejich jediný modus operandi a doslova hniloba za živa.

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 09:45

ad: Proč mají lidé jako ty tendence považovat poznání za projev pýchy a když ne pýchy, tak alespoň halucinací. Protože cokoli co smrdí myšlením, považují za útok na jejich hrady z písku.

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 09:40

ad: Je to tvůj názor, ale má asi stejnou váhu, jako můj, Když dva dělají totéž, nikdy to není totéž, ty váho..:-) ad: Já totiž nejsem pyšný. Víc než si dokážeš představit, natož pak vidět. Aneb, on neví, že neví, a neví o tom. Ale nic si z toho nedělej, pomatenců a "Nováků" je na tuny. http://blisty.cz/art/28446.html

Kdo stvořil Boha? Odkud Bůh pochází?

24.3.2017 08:32

ad: A jiný názor na vznik a fungování světa je projevem pýchy a hlouposti? Nejde o "jiný názor". Jde o schopnost vidět a schopnost důsledně a do hloubky rozlišovat. Takříkajíc, až na dno. Ale to už je setsakra jinej levl. Plevy ve větru mě nazajímaj.