Marie Slunská

fotogalerie

email: gamileo@seznam.cz
věk: 36-100
kraj: Jihočeský

přátelé:

Poslední komentáře uživatele ke článkům

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

15.12.2017 10:30

Já vím Oto, že nečekáš odpověď, protože stejně jako svědkové všechno víš nejlíp, ale odpovím, ne tobě, ale těm kteří to čtou a mohou být svedeni. Toto je názorná ukázka toho, jak pracují sekty. Vezmou si kousek zajímavosti, kousek pravdy, kousek historie a do toho propašují podvod, lež. Ano, to vše, co je v podtextu naši předkové uctívali a mnohé uctívají dodnes. Až na to, že toto co píšeš není pravda: .................................... cituji: "Jde zde opět o krásnou ukázku toho, jak inteligence, nacházející se za přírodním děním ochraňovala národ, který byl povolán k přímé službě Stvořiteli." ................................................ NEEXISTUJE ŽÁDNÁ PŘÍRODNÍ INTELIGENCE, KTERÁ STOJÍ MEZI LIDMI A BOHEM !!! To vše vyjmenované jsou pouze démoni, kteří se snaží nahradit Boha ! Bůh Stvořitel si jako jediný vyhrazuje vládu nad svým stvořením a uctívat je možné jen jeho ! Koloským 2.kapitola: 8Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

12.12.2017 17:53

Mima píše: Nemusíš nutit, dělat nátlak na člověka, aby byli křesťané....oni budou plodit život, ovoce dle své přirozenosti..... pokud uslyší Boží volání a nezareaguji, pak nic s tím neuděláme, znovu je to jejich přirozenost, nemůžeš se na ně zlobit, nutit je do něčeho čím nejsou... ................................................ Ne, Mimo. Jestliže nekážeme evangelium, nemohou lidé slyšet Boží volání. Nevšimla jsem si, že bys kázala evangelium. Tady jsi ho ještě neprezentovala. Ŕím.10.kap. 14Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není-li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? Víš Mimo, co je evangelium ?

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

12.12.2017 10:29

Mimo, to je jistě pravda, že jsme byli povoláni už před založením světa. Že nějaké předurčení tady je, ale také tady funguje naše rozhodnutí,.....určitě znáš třeba výrok Jozua...: "Vyber si dnes, kterou cestou půjdeš"...... Není dobré utíkat k extrémům.....a naše myšlení skutečně nestačí na plné poznání Boha. Je dobré vzít to na vědomí a to je tak asi všechno. Jinak příběh o Natanaeli nedokumentuje předurčení, ale Kristus, jako Stvořitel, je vševědoucí.......,takže viděl Natanaela pod fíkovníkem.....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

11.12.2017 16:41

Hlavně, kralický překlad je poměrně nejpřesnější a nejlepší.......

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

5.12.2017 14:07

Pablo, Bible není napsaná na to, abychom se řídili jejími radami. Bible je napsaná, abychom poznali kdo je Bůh, jak jednal, jak je to s lidstvem...a hlavně jsme poznali, že ani dokonalý Boží zákon nemohl lidi spasit, když ho dodržovali. Že je akorát usvědčoval z hříchů a vzdaloval tím od Boha. ............................................. Řím.3.kapitola: 19Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. 20Vždyť ze skutků zákona ‚nebude před ním nikdo ospravedlněn‘, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. ......................................... A abychom poznali dokonalé Boží opatření k záchraně , sejmutí hříchů Ježíšem Kristem a abychom měli důvěru si k němu pro tu záchranu, pro ten ŽIVOT....přijít. ............................................. Řím.3.kap.: 21Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, 22Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: ................................................ Pablo,,......BEZ ZÁKONA.... .............................................. Jan.3.kap: 39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. 40Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. ............................................... TAKŽE PABLO, VĚČNÝ ŽIVOT NENÍ V POZNÁNÍ BIBLE ANI CHOVÁNÍ SE PODLE NĚHO, ALE V KRISTU, MUSÍŠ SI K NĚMU PŘIJÍT, ABYS MĚL ŽIVOT ! PŘIJÍT PABLO, ne jen o něm vědět z Bible a vážit si toho...! Pablo, kdo bude zachráněný nakonec, na konci života nebo při příchodu Krista, to jistě nikdo neví... Ale kdo se stane křesťanem, narodí se znovu, kdo je dnes vykoupený a přijatý Bohem,.....TO JÁ MŮŽU PABLO POSOUDIT....! Narození se z Boha není pocit, to je Boží duchovní svědectví. Pocit je pouze v oblasti duše a na něm není možné stavět, kdežto na Božím svědectví jistěže ano. ............................................ Řím.8.kap: 16Tak Boží Duch DOSVĚDČUJE našemu duchu, že jsme Boží děti. ............................................... Já vím, že to myslíš upřímně, ale řídit se radami z Bible , toto není cesta k Bohu ! KRISTUS je ta Boží cesta k Bohu, kterou si zařídil Bůh sám. A Kristus jsou DVEŘE....., teď musíš skrze něho vejít k Bohu, do Božího království,.....pak tě darovaný Duch svatý povede ke skutkům, které budou činěny z Ducha. Budeme proměňováni v charakteru a v chování. Smířit se dnes s Bohem, vstoupit skrze Krista k němu, neznamená, že už to mám v kapse, musím vytrvat až do konce a pak mně bude Kristus schvalovat, jak jsem naložila s jeho milostí vykoupení a podle skutků budu třeba odměněna vavřínem nebo taky bita nebo taky vyhnaná.... Pablo, svými skutky z Písma nikdo nemůže být spasený a přijatý Bohem. Žádný člověk nemá na to, aby byl tak dobrý a čistý a Bůh ho mohl, na základě toho , přijmout. A Kristus nefunguje jako dočišťovač....., on nedočistí, to co nezvládneš ! On tě chce , na úvod tvé víry, ...DOKONALE OČISTIT......, abys jasně věděl, že očištění a spása je jen na něm, aby ses nemohl ničím chlubit , žádnými svými skutky ! ........................................... Efez.2.kapitola: 8Milostí tedy jste spaseni skrze víru. 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. ...................................... NENÍ Z VAŠICH SKUTKŮ....., aby se nemohlo chlubit žádné tělo......říká kralický překlad !

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

5.12.2017 13:30

Všimli jste si přátelé, že admin skutečně pracuje a že už po několikáté vymazal vulgární příspěvky na mou osobu......, takže se laskavě kroťte..... Když je to diskuse na téma Bůh, tak tady slušně diskutujte...

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

4.12.2017 22:42

Pablo, tak za prvé, když má někdo jiný názor, tak to neznamená, že k němu nemám lásku. Kristus sice vzal hříchy všech lidí,.........ale jen ti, kteří ho přijmou se narodí znovu a budou žít v jeho království....! Jak je to tedy s láskou Krista ke všem lidem....?! Myslíš, že ty lidi, kteří ho nepřijmou Kristus nemá rád........!!! Nejedná se o to, že bych někoho neměla ráda, když mu říkám, že se mýlí ! Máš to trochu špatně nastavené.... Pablo, pokud někdo pohrdá lidmi a vyvyšuje se nad ostatní náboženství, tak to nejvíce ze všech dělají právě svědkové Jehovy...! Všechno křesťanstvo je špatné, protože nemá PŘESNÉ POZNÁNÍ....jako svědkové z Brooklynu a nikdo z křesťanstva se nechová tak čistě jako svědkové..... To je skutečně neláska k lidem !!!!!!!!!!! Já netvrdím, že jsem dobrá, že se chovám líp, ani, že to vím líp..... Já jen tvrdím, že Kristus je tak dobrý, že se nechal s našimi hříchy přibít......, abychom mohli žít.....! A nebudeme žít, když se necháme oklamat falešnou naukou o organizaci a Brooklynu...! Co si představuješ, že je láska....? Že se budu na tebe líbezně usmívat a nechat tě vtančit do chřtánu toho Zlého, abys nemohl přijmout zadarmo dar, věčný život, teď z rukou Krista .....?! Já jsem ho dostala zadarmo......a i pro tebe je připravený........zadarmo....z milosti.... Já na tom nemám žádnou zásluhu...... Stačí přijít za Kristem a říct mu......promiň a děkuji...... Když piješ pohár s jedem, tak je projev lásky, když se na tebe budu laskavě usmívat...a vesele kolem tebe tančit.....?!

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

4.12.2017 20:06

Pablo, Pablo..... Ani vy Kristu nerozumíte a nevíte co říká.... 3 Ježíš mu odpověděl a řekl: „Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se nenarodí někdo znovu, nemůže vidět Boží království.“ .....NEMŮŽE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ ANI SPATŘIT.... /ne vidět, ale spatřit, říkají jiné překlady Bible, v tom je rozdíl/. 5 Ježíš odpověděl: „Vpravdě, vpravdě ti říkám: Pokud se někdo nenarodí z vody a ducha, nemůže vstoupit do Božího království. 6 Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z ducha, je duch. TO VÁS VŮBEC NEVZRUŠUJE, ŽE NEMŮŽETE VSTOUPIT DO BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ....!! VÁŠ DUCH TOTIŽ NENÍ NAROZENÝ Z DUCHA SVATÉHO !! Dokonce jste si přepsali ve své údajné bibli,....tady v tomto verši, jak sám dokazuješ citací....., píšete : a co se narodilo z ducha, je duch. To nedává smysl, že by se z ducha narodil duch.... Vy jste si totiž přepsali první písmeno prvního Ducha....., tam patří velké písmeno D, protože se jedná o to, že se z Ducha svatého rodí náš lidský duch...., s malým d. Takto je to v jiných Biblích ! Jan 3.kap.: 3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ I toto máte zkomolené....., srovnej si to.... 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. VELKÉ D, ....HOCHU...... No, pýcha předchází pád.....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

4.12.2017 18:39

Hvězdoune, myslím, že jsi tady pro admina dobře známý. Takže si nemyslím, že by ses dobře zapsal, když to znovu nahlásím.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

4.12.2017 14:29

Co kdyby ses představil alespoň, hrdino ! Toto je osobní hodnocení ! Tady nejsme na psychologických testech, ale na diskuzi o Bohu ! Takže co kdybys taky diskutoval, ale to ty nedovedeš, jen anonymně napadat. Admin je velmi pohotový, takže pokud si ještě jednou zopakuješ osobní hodnocení a to ještě k tomu urážlivé, tak budeš taky vymazán. Podepiš se a diskutuj...., slušně argumentuj....