Marie Slunská

fotogalerie

email: gamileo@seznam.cz
věk: 36-100
kraj: Jihočeský

přátelé:

Poslední komentáře uživatele ke článkům

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

17.10.2017 11:16

A trochu rozkryju co je to Hnutí víry, když ho tady chce někdo pomlouvat, tak aby alespoň věděl co ....má kritizovat.... Hnutí víry vyplynulo z mylného pochopení, ....."dokonáno jest".... Brali to, že je vše dokonáno Kristem. Takže jim pak z toho vyplynulo, že nemusí už nic dělat, jen si od Boha brát. Takže si začali nárokovat od Boha věci tak, že stáli na biblickém verši a nárokovali si to zaslíbení, několikanásobnými modlitbami, až to dostali. Což je ryzí okultní praktika. A to je špatné na Hnutí víry.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

17.10.2017 11:10

Zdravím tady zraněného a modlím se....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

17.10.2017 11:08

Pablo píše: 11 Ať se žena učí mlčky, v plné poddanosti. ............................................ Toto je tragédie zákoníků, jako je Pablo, svědků a mnoha jiných křesťanských i nekřesťanských sekt. I muslimové velmi silně rozvinuli tuto nauku. Jestliže někdo není chrámem Ducha a nerozumí těmto veršům z Ducha, udělá z těchto veršů naprostou tragédii. Jako ji udělá téměř ze všech veršů v Písmu. Špatný zákonický výklad je nejvíce zhoubný u některých veršů. Protože je psáno, že ..."LITERA ZABÍJÍ".....! Nebudu to ale vysvětlovat, Pablovi určitě ne. Protože svědkové mají poznání nastaveno, že jen oni mají nejlepší poznání Bible a proto jsou jediní spaseni! Kdežto Nová smlouva je nastavena naprosto jinak. A to tak, že když mám lepší poznání Písma, jsem silnější a zralejší křesťan,.....MUSÍM KVŮLI SVÉMU BRATRU TŘEBA NEJÍST MASO, NEPÍT KREV,....ABY JEHO SVĚDOMÍ NEBYLO ZRANĚNO..... TOTO ZÁKONÍCI NIKDY NEPOCHOPÍ ! Takže se nebudu ani namáhat.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

16.10.2017 21:40

Vážení, pokusím se odpovědět všem... Mimo, myslím, že jsem dost zralá co se týká duchovních věcí. Evangelium je Boží moc ke spasení. Já nemůžu vůbec nikomu nic vnutit. Když řeknu evangelium, dávám prostor pro Boží působení...., uvolní se Boží moc, která se dotýká lidí. Naposledy se mi to stalo v reálu včera u dvou svědkyň na ulici. Řekla jsem jen pár slov a Kristus se jich zcela viditelně dotýkal, takže zapomněly na své argumenty, je to nádherné se dívat na Kristovu ruku....napřímo.... Mimo, mám za sebou bohaté zkušenosti. V jednom roce přijalo na mé sdělování evangelia 76 lidí a znovuzrodili se. Pro Milana dodám, že s ohromným množstvím zázraků a nadpřirozených projevů, kterými Kristus provází evangelium a dosvědčuje jeho pravost. Evangelium a nějaké Boží rady jsou dvě rozdílné věci. Také většinou nikdo nevnímá, že je předurčen, zvenčí nebo i sám o sobě. Bůh skrze evangelium se lidí dotýká a dává se jim sám poznat. Jinak nemám doktríny, žádné....., nesleduju žádné větvě ani školy, žiju jen svůj osobní život s Bohem..., napřímo napojená Duchem přímo na Boha, individuálně a osobně....,jako každý skutečný křesťan.... Mimo, jistě že člověk má více šancí v životě, já posuzuju jen momentální stav a směr. Mimo, Bůh není až tak bezbřehý, jak ho chceš vidět a pokud říká, že když se nenarodíš znovu , tak Boží království ani nespatříš, pak je to pravda. Jan3.kap.: 3Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ 4Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ 5Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. 6Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. A je tady napsáno, co to znamená, narodit se znovu. Není to obrácení, ale to že se narodí náš duch z Ducha svatého.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

16.10.2017 12:35

Pablo, pak už bude pozdě....! A co říkáš těmto veršům....? Římanům 8.kap.: 1Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, 2neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Ty nejsi v Kristu Pablo, jen si čteš jeho slova. PROČ KRISTUS VŮBEC UMÍRAL S NAŠIMI HŘÍCHY PABLO !!! Verše v Římanům pokračují: 3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, 4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. Ty se Pablo neřídíš vůlí Ducha, ...TO BY MUSEL V TOBĚ PŘEBÝVAT JAKO V CHRÁMU....! TO NESTAČÍ SE JEN TAK ROZHODNOUT, ŽE SE BUDEŠ CHOVAT PODLE BIBLE ! Nejdříve se musíš stát Božím lidem, a Božím lidem se stal pod Starým zákonem ten kdo se NARODIL jako Žid. Pod Novou smlouvou se Boží lidem ten, kdo se NARODÍ skrze dokonalé očištění Kristem !

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

16.10.2017 10:35

Spasení je zdarma, bez našeho přičinění, ale láska je součást spasení. Kdyby tady nebyla, nikdy by nedošlo k tomuto činu. ............................................ Mimo, správně píšeš, ale že si tím Boží spasení nekoupíme.... Jak nás Bůh posuzuje před spasením je ...zcela jeho záležitost.....a my si tím Boha kupovat opravdu nemůžeme ...! Ale co je opravdu důležité, aby každý z nás pochopil, že naše spasení, naše dokonalé očištění a tím přijetí Bohem, které se děje teď a ne po smrti, JE NAPROSTO V RUKOU KRISTOVÝCH, ...ŽE JE TO JEN A JEN JEHO PRÁCE A ZÁSLUHA......A ŽE K TOMU NEMŮŽEME PŘIDAT ANI ŽDIBEC NAŠÍ LÁSKY ANI ŽDIBEC NAŠEHO SKUTKU.....!!! Navěky si to musíme pak pamatovat, aby to nezastínila naše pýcha na naše skutky i na naši lásku,.....protože ta snadno vykvete i z kamene..... Nemám nic proti lásce, ale nesmí se účastnit z naší strany ani našeho spasení..... Protože náš sklon k pýše ti za chvíli vykvete i na nose..... A hlavně, Bůh se nebude dělit s naším výkonem u našeho omilostnění, tam patří zásluhy ...ZCELA.... Bohu....., nezaplatil za to jen "zlatem a stříbrem"..... Mimo, možná máš na mysli ...PŘÍLIŠ....Kornélia a proto nedostáváš ...spasení...?! Že tvá láska musí být součástí spasení ! Spasení je totiž zadarmo a zcela z milosti....!

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

16.10.2017 10:18

Milane, kdyby bylo možné být spasený láskou, nemusel Kristus vůbec umírat ! Myslíš, že je Bůh takový kretén a dělal tak šílenou věc pro srandu králíkům ?! Protože Milan to přece zvládne sám, když bude tak předobrý a hvězdný a bude lidem odpouštět a milovat je ! NÁS NEOMILOSTŇUJE BOŽÍ LÁSKA, .....ALE KRISTOVA SMRT !!!! Až nás omilostní Kristova smrt,....pak teprve je BOŽÍ LÁSKA vylitá do našich srdcí,.....pak jsme teprve uschopněni skutečně milovat a odpouštět ! Pak jsou změněny naše pohnutky, proč to děláme! JESTLIŽE ODPOUŠÍŠ, PROTO, ABYS BYL OMILOSTNĚNÝ jsou tvé pohnutky ryze sobecké, kromě toho, že drobty lásky naší, kterou škrábeš zcela zištně z morku kosti, nemají před Bohem žádnou hodnotu a už vůbec ne....PRO OMILOSTNĚNÍ PŘED BOHEM ! ZA TO ZAPLATIL SÁM BŮH...... a to svojí krví a smrtí......ty nafoukanče, co si myslí, že to zvládne sám....a ještě se tím tady prezentuje......

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

15.10.2017 11:51

Milane, dal jsi odkaz, abys ukázal, jak se musí dodržovat Boží přikázání ? Jenže tady je hovořeno ke znovuzrozeným křesťanům, kteří potom pochopitelně jsou uschopněni k následováni Krista a k dodržování přikázání i zákona.... Toto kázání se netýká lidí, kteří se snaží spasit svými skutky ! Navíc kázání kazatelů nejsou bez chyby ! Napíšu více později.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

15.10.2017 11:27

Pablo, Židé nenechali Krista popravit, protože by nerozuměli jeho učení, ale proto že.....se rouhal, když se činil Bohem, tím že říkal, že je jeho syn"..... Svědkové by první Krista popravili, protože oni jsou na to taky nejvíce alergičtí.... Kristus hlavně přišel na tuto zemi, aby zemřel .....s našimi hříchy ! Já neříkám žádné složité učení, na rozdíl od tebe a svědků..... Pro vás je evangelium celá Bible a to ještě specielně a lživě vyložená,....údajně jedině naprosto přesně....! Takže musíte nejdřívě člověka vlákat k vám domů a...CELÉ DVA ROKY....do něj hustit svůj předepsaný brooklynský výklad....., aby byl skrze to člověk , podle vás,spasený.... TO ŽE NENÍ SLOŽITÉ ! Já jen říkám jednoduché evangelium, a to je toto: * Jsme od Boha vzdálení kvůli hříchu a Bůh to vyřešil sám tím, že naše hříchy naložil na Krista a Kristus se nechal s nimi přibít. Takže přijetím Krista mohu být naše hříchy přibity spolu s ním a my jako dokonale čistí se můžeme vrátit k Bohu ...., smířit se znovu s Bohem.... Myslím, že toto může pochopit i ten nejprostší člověk !

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

15.10.2017 11:09

14.10.2017 15:24 - Milan Milane, toto jsi nepsal ty,... Mare, které slovo má větší platnost, tvoje nebo Krista? ................................................ Milane, rozhodně největší platnost na tomto světě má jeho ukřižování s našimi hříchy, které jediné nám může dát očištění ! Bylo by rozhodně vhodnější si všimnout spíše jeho obětování se, než si lživě vykládat jeho slovo a ještě se o to přít !