Marie Slunská

fotogalerie

email: gamileo@seznam.cz
věk: 36-100
kraj: Jihočeský

přátelé:

Poslední komentáře uživatele ke článkům

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

1.7.2018 12:08

Jinak, Kristus se nechal přibít i kvůli homosexualitě,......takže jedině v něm je řešení a východisko........ Ovšem, nechat si odpustit, zadarmo,......a nechat si pomoci, to je pro někoho nad lidské síly..... Raději rozšlape všechny lidi, to je snadnější.....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

1.7.2018 12:04

Když něco nenávidím až tak na sračky, jako ty, tak si s tím alespoň seznámím......., pak to jde líp...., ne .... Taky si , a to pořád, mimo mísu jako s nastavením druhé tváře, frajere.... Rady Pavla pro ženu jsou na principu, jestli můj bratr nejí maso, tak já silný, který může jíst maso, podle Nové smlouvy,.....ho raději nebudu jíst, abych nepoškodil svědomí svého bratra.... Ale pochybuju, že to pochopíš inteligente......., hlavně že všechno šlapeš po hlavě....., hlava nehlava......, to dělají takoví zvlášť, co to mají v hlavě pošramocený fakt fest.........

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

1.7.2018 10:34

Próza učitel píše: Proto se dožívají stále vyššího věku a klesá .. .............................................. Takže ti blahořeju "šťastný homosexuále", byť plný závisti a nepříčetné nenávisti,že si tu slast se užírat a kopat do lidí si, ....užiješ ještě hodně dlouho....., doufám ovšem, že přece jen dříve pukneš vztekem....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

30.6.2018 22:57

Tak sem ten verš dej, když ty ho znáš....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

30.6.2018 11:30

Existuje třetina andělů pouze, kteří padli. Miriády andělů jsou stále s Bohem, Steve. Nevím, kam na to chodíš....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

30.6.2018 11:27

Steve, tak to není, takový jaký jsi dnes, takového tě Bůh nestvořil. Raději ti nakopíruju co o tom říká Písmo. Římanům 5.kapitola: 12Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. 13Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. 14Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. 15S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. 16A s darem milosti tomu není jako s následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. 17Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. 18A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. ..................................... Lidé jsou po mnohé generace stále více a více deformování, fyzicky, duševně. Hřích člověka deformuje, to bys mohl vnímat. Rodíme se už s negativně popsaným genetickým kódem. Bohem jsme byli stvořeni jako dokonalí, takový už Steve dávno nejsi. Zároveň je v těchto verších popsáno, jak Bůh řeší situaci. Není tam napsáno, že se máš chovat dobře a že to stačí, ani že máš poslouchat církevní hodnostáře. Pomoci ti může jen Kristus tím, že ti sejme hříchy. To tam máš taky napsáno.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

27.6.2018 12:27

Mimo, ...evangelium je..... BOŽÍ MOC... ke spasení.... A to je to, že Kristus se nechal s našimi hříchy přibít a tím můžeme být očištěni, učiněni spravedlivými a proto přijati Bohem ! Toto když řeknu člověku, uvolňuje se tím... BOŽÍ MOC.... a Kristus může do situace přijít a člověka se dotýkat...... A já podle Kristova jednání pokračuju a vedu dále toho člověka.... Samozřejmě je to na Kristu a na člověku, Kristus také jednat nemusí.... Není to o mně Mimo, jestli jsem já dost milá a pokorná, ani o tom, jak dobře budu mluvit jinak o Bohu...... Ti, kteří jsou pomýlení, jako svědkové, těm klidně můžu rozkrývat lež a podvod.... Kristus také mluvil o ..."obílených hrobech"...atp. Získat někoho svým chováním můžu jen v manželství, protože tam dost dobře nejde denně říkat evangelium......, to by pak člověk mohl evangeliem manipulovat.....a to by bylo čarodějnictví... Svým chováním můžu jen člověka přivést k zamyšlení nad Bohem,...ale nemůže to člověka spasit......., to může jen Kristus....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

27.6.2018 12:12

Mimo, pokud vím, tak jsem nikdy neřekla, že se musíš vlastní silou znovuzrodit a neřekla jsem to ani jiným. Jen jsem říkala spolu s Kristem,.....musíš se narodit znovu, jinak ani nespatříš Boží království..... Znovuzrození to je čistý Boží zázrak. Já jen musím přijít za Kristem, jako životní rozhodnutí,....... poprosit o sejmutí mých hříchů.... A Bůh to vzápětí, během několika vteřin udělá . A nebo neudělá, je to na něm, on vidí do srdce. Není to žádná formulka, když se řekne, tak se to stane. Je to víra a přijetí Krista, toto Bůh posuzuje a rozhodne. A zároveň je to zpětný důkaz od Boha, že naše víra v Krista je ta pravá a pro něj přijatelná, mezi tím množstvím lidí, kteří tvrdí, že v Krista věří. Většinou se Bůh nepřizná k víře v Krista, jestliže si přitáhnu představu, že musím mít skutky podle Bible. Naprosto nelze směšovat spasení skrze skutky a spasení Kristem ! Je to buď a nebo ! Vyjádřeno je to v Galatským 3.kap.: 1 Vy pošetilí Galatští, kdo vás to obloudil – vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný! 2Chtěl bych se vás zeptat jen na jedno: dal vám Bůh svého Ducha proto, že jste činili skutky zákona,..... NEBO..... proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Buď a nebo ! K tomu vás vedu, Mimo,.......ne abyste si "způsobili znovuzrození sami"....., toho žádný člověk není schopen.....

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

26.6.2018 13:00

Mimo, nové narození není náš skutek ani náhodou ! Ty dokážeš způsobit, že se z Ducha Božího narodí tvůj duch ?! V Janovi 3.kapitole je to zcela jasně vyjádřeno: 6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se .......narodilo z Ducha, je duch. Toto je největší zázrak všech Božích zázraků ! To není v naší moci vypůsobit. Kdežto Bůh to udělá v několika vteřinách.

JHVH (Jahve,Jehova) - jediný živý Bůh

26.6.2018 11:45

Mima píše: Narozeni do Božího království je první krok skutku Mare. ......................................... Ano, ale Božího skutku Mimo, je to čistě Boží zázračný čin. Mně stačí říct prosím a to ještě vypůsobí Bůh. ..................................................... M. Jak poznáš u syna, dcery, kdo je otcem těchto dětí? Podle skutků! ............................................. Mimo, to až druhotně, já především vím, že je to moje dítě, protože se mi narodilo.... I mé dítě může být někdy zlé... ............................................ M. Zdali je to jen tvé rozumování, domněnka, že Bůh je tvůj Otec. ............................................. Ne, Mimo, to není nějaké rozumování, když někoho porodíš, dobře to víš, ještě než přijdou skutky. Duch svatý, který do nás přijde a způsobí narození našeho ducha, nám to vnitřně duchovně dosvědčuje. Řím 8.kap.: 16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. ............................................... Teprve pak jsou skutky z Ducha a jsou před Bohem nezbytné....pro závěrečné schválení a míru odměny....., ale ne pro spasení....., to už jsme... Ovšem někdy to neschválení může být, jestliže, dlouhodobě svévolně hřešíme, .....takové, že je nám vymazán zápis z knihy života.